Alle oppfordres til å lese gjennom bestemmelsene før sesongstart.

 

1. Regler:
Det seiles i klassen RACEBOARD. Det betyr at mange typer seilbrett er tillatt, men samme brett må benyttes under hele regattaen. Det seiles i klasse inntil 7.5 kvm og klasse inntil 9.5 kvm. Men seilere med BIC TECHNO 293 kan benytte sitt 7,8-seil i 7,5 kvadrat-klassen. Det er ikke tillatt å bytte klasse. Men det kan tillates ett klassebytte pr sesong. Tidligere opptjente poeng blir stående og følger ikke med over til ny klasse. Brettbytte tillates bare ved havari, og brettet må være tilnærmet lik det brettet som ble benyttet. Bytter må godkjennes av arrangøren. Det seiles etter forenklet regelverk:

Følgende forseelser straffes med 360 graders vending etter praiing og beskjed om 360 graders vending:

Påkjørsel bakfra.
Innhentende brett har vikeplikt til mast på tvers.
Lo brett viker for le brett.
Brett med babord vind viker for brett med styrbord vind.
360 graders vending tas så snart som mulig etter praing. Vedkommende har vikeplikt for alle andre brett.

Den som etter målgang sjenerer en konkurrent ved å seile på mållinjen, eller krysser mållinjen for annen gang vil bli diskvalifisert.
Lett og uungåelig berøring tillates.
Det må være minimum tre deltakere totalt for at regatta skal arrangeres.

VEST ER PÅBUDT.

2. Registrering:
Alle må ha godkjent identifikasjon i seilet.

Enhver er selv ansvarlig for eventuell ansvarsforsikring. Sikkerhetsbestemmelsene i NBKs brettseilerbok gjelder. LBK har som arrangør intet ansvar for deltakere eller deres utstyr.

3. Beskjeder:
Beskjeder blir gitt muntlig ved behov. Varsel blir gitt med lydsignal, og deltakerne har selv ansvar for å være tilstede.

4. Startprosedyre:

2-3 min. før startprosedyre igangsettes, blåses flere korte støt: ”Alle deltakere på vannet”

3 min. til start: Lydsignal og RØDT FLAGG i været.

1 min. til start: Lydsignal og RØDT FLAGG ned, GULT FLAGG i været.

Start: Lydsignal og GULT FLAGG ned.

Det varsles når det er 30 sek. igjen til start. De siste 10 sek. telles ned.

Tyvstart, individuell tilbakekalling:
GULT FLAGG heves og det gis ett lydsignal. I den grad det er mulig varsles deltaker med ropert. Flagget senkes når korrekt omstart er foretatt av alle det gjelder – eller etter 4 minutter. OBS! Den som må ta omstart har vikeplikt for andre brett – uansett.

Tyvstart, omstart, alle tilbakekalles:
RØDT FLAGG heves og det gis to lydsignaler. Dette gjøres også dersom startprosedyren avbrytes. Ny startprosedyre.

5. Annullering, vindgrense, avkortning:
Nedre vindgrense for start er 2 m/sek.
Dersom vinden under en seilas minker til under 2 m/sek ,ved start/mål og dette er stabilt i 5 minutter, vil seilasen avbrytes hvis ikke minimum 50% av deltakerne har gått over mål. Dersom vinden blir for sterk kan regattasjef eller den som får oppgaven, avbryte seilasen dersom 50% av deltakerne ikke har gått over mål.

En seilas kan også avkortes:
Avkortning varsles med GULT FLAGG/ flere lydsignaler/beskjed over ropert.
Annullering varsles med RØDT FLAGG/ flere lydsignaler/ beskjed over ropert.


6. Protester:
Protest varsles muntlig til det andre brettet hvis mulig, og regattasjefen varsles snarest. Dersom arrangøren ber om det, leveres protesten skriftlig innen 30 minutter etter at siste brett har fullført dagens siste seilas. De involverte – og eventuelle vitner – må holde seg tilgjengelige for juryen. Hvis ikke tas avgjørelsen på grunnlag av de informasjoner som foreligger.

7. Antall seilaser:
Maks 4 seilaser pr. dag . Ved 4 seilaser kan 1 strykes. Ved 7 seilaser kan 2 strykes.

8. Hvis du bryter
Den som avbryter en seilas må umiddelbart etter å ha kommet i land varsle regattasjef, slik at det ikke blir igangsatt en redningsaksjon!

9. Badebøyer:
Den som seiler innenfor badebøyene blir diskvalifisert fra gjeldende seilas.

10. Premiering:
Ved større arrangementer – f. eks. KM – premieres 1/3 over all, og forøvrig aldersklassene t.o.m. 19 år, 20 t.o.m. 39 år, 40 t.o.m. 59 år , 60 t.o.m. 69 år, 70 t.o.m. 79 år, 80 år og over. Dette gjelder for både damer og herrer. Deltakere i Lysaker Cup premieres på årsmøtet. Personer som ikke møter opp, må ha gitt beskjed for å kunne motta premie.


Finn kurs og aktiviteter! Klikk på dager med farge

man tir ons tor fre lør søn
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

LBK på Facebook

Antall besøkende