Her finner du en gjennomgang av regelverket for poengberegningen i Lysaker Cup. Regelverket er kontrollert og godkjent av årsmøtet i januar 2010, og med et par justeringer for 2011.

 

I. Antall seilaser:

-Det seiles et gitt antall regattadager som fastsettes ved årlig beslutning.

-Det seiles inntil 4 seilaser pr. regatta. Ved gjennomføring av 4 seilaser, kan 1 seilas strykes.

II. Antall deltakere

-Det må den enkelte regattadag være minimum 2 deltakere i samme seilklasse (jf pkt.VI), for at regatta for klassen skal være poenggivende/tellende.

-For at det skal arrangeres regatta, må det den enkelte regattadag være minimum totalt 3 deltakere fra én klasse, eller minimum totalt 4 deltakere, med to i hver klasse.

-Som deltaker regnes seiler som befinner seg i startområdet i den hensikt å delta i seilasen, ved gjennomføring av denne seilasens startprosedyre, og som krysser startlinjen.

-Poeng beregnes ut fra det antall deltakere som sammenlagt stiller til start den enkelte regattadag, dette selv om ikke alle deltakere gjennomfører alle seilaser.

III. Poengberegning:

- Det gis separate poeng for hver klasse etter følgende system:

a. Enkeltseilaser i regatta:
- Ved inntil 10 deltakere gis ti poeng til nr.1 - ni poeng til nr. 2 osv.
- Ved over 10 deltakere gis vinneren det antall poeng som tilsvarer deltakerantallet, nr. 2 får ett poeng mindre enn nr.1, nr. 3 ett poeng mindre enn nr.2 osv. (se eget utarbeidet skjema)
- det gis ett poeng for seilas som ikke fullføres (DNF)
- det gis ikke poeng for DNS eller for DSQ

b. Sammenlagt for regattadag:
- Poeng for plassering i hver tellende seilas summeres.
Nr. 1 har høyest poengsum
- Tellende poeng for hver regattadag utregnes etter sammenlagtplassering:
*Ved inntil 10 deltakere gis ti poeng til nr.1 - ni poeng til nr. 2 osv.
*Ved over 10 deltakere gis vinneren det antall poeng som tilsvarer deltakerantallet, nr. 2 får ett poeng mindre enn nr.1, nr. 3 får ett poeng mindre enn nr.2 osv. (se eget utarbeidet skjema)
- Det gis ikke poeng for DNR.

c. Deltakelse i KM gir dobbel poengsum i Lysaker Cup.

IV. Strykninger

- Maksimum antall strykninger per sesong er 7
- Strykninger i Lysaker Cup introduseres fortløpende utover i sesongen, etter følgende terskelverdier:
 

Antall seilaser  Antall strykninger 
 3  1
 6  2
 9  3
12 4
15 5
18 6
21-25 7

 

V. Regattaarrangør

-Alle aktive seilere skal være ansvarlig for én regatta i løpet av en sesong.

-Poengberegning for den som er regattaarrangør behandles tilsvarende som om seileren ikke har stilt til start. Resultatkoden ARR benyttes i resultatliste. ARR kan inngå som strykning på lik linje med DNR m.m.

-Ved uteblivelse fra oppgave som regattaarrangør uten å skaffe stedfortreder trekkes 10 poeng fra sammenlagtlisten. Denne regattaen kan da heller ikke strykes for vedkommende arrangør.

VI. Klasse- og poenginndeling

-Det seiles følgende klasser:
-Klasse 1: Kjølbrett med seil inntil 7,5m2
-Klasse 2: Kjølbrett med seil inntil 9,5m2

-Det gis videre poeng (og premiering) i følgende kategorier innenfor hver klasse:

- ”All over”: Sammenlagt poengsum innenfor seilklasse gjennom seilsesongen.

- Herrer: Aldersbetingede klasser etter følgende inndeling:
* Junior 0 –- 19 år
* Senior 1 20 -– 39 år
* Senior 2 40 -– 59 år
* Master 60 -– 69 år
* Grand master 70 - 79 år
* Old grand master 80+


- Kvinner: Har samme inndeling.

VII. Forkortelser og definisjoner

-Følgende forkortelser brukes i poengsystemet:

DNR: Did Not Register -Seileren har ikke stilt til start i noen av
regattadagens seilaser
DNS: Did Not Start -Seileren har ikke stilt til start i en enkeltseilas
DNF: Did Not Finish -Seileren har ikke fullført en enkeltseilas
DSQ: Disqualification -Seileren er diskvalifisert
ARR: Regattaarrangør -Ansvarlig for gjennomføring av enkeltstående
regattadag.
DNA: Did Not Arr -Uteblitt som regattaarrangør

Lysaker Cup seiles som en årlig cup med regattaer hver torsdag innenfor perioden april – oktober. De eksakte datoer for oppstart og avslutning av hver regattasesong fastsettes av Lysakerfjorden Brettseilerklubbs styre.


Finn kurs og aktiviteter! Klikk på dager med farge

man tir ons tor fre lør søn
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

LBK på Facebook

Antall besøkende