I Pumperegattacupen er det bare to klasser: 7.5 kvadrat og 9.5 kvadrat. Det er tre premier i hver klasse.

 7,5 kvadrat Sammenlagt 7,5 kvadrat  9,5 kvadrat  Sammenlagt 9,5 kvadrat  Arrangør
 15._mai_75.docx    15._mai_95.docx    Thorvald_13_800x600.jpg
 10. juli  Pr. 10. juli  10. juli  pr. 10. juli Harald
28. august  Pr. 28. august  28. august Pr 28. august Egentlig Jakob
  som er endelig resultat   som er endelig resultat