TID: TORSDAG 19. OKTOBER KL. 19:30

STED: Sportshytta, Snarøya

Påmelding til årsmøte her >>

DAGSORDEN:

  1. Godkjenning av innkalling, dagsorden og telling av stemmeberettigede
  2. Valg av ordstyrer og to referenter
  3. Gjennomgang og godkjenning av styrets forslag til vedtak om nye rammer og fullmakt for igangsetting bygging nytt klubbanlegg


Forslag til vedtak
a. Tidligere årsmøtevedtak, punkt (a) om byggelån og pantsettelse beholdes som det er.

b. Tidligere årsmøtevedtak, punkt (b) om totalentreprise og ramme for samme erstattes med dagensvedtak(c), (d) og (e).

c. Styret får fullmakt til å inngå kontrakter for totalentreprise, strøm/VA, rampe, og lagerinnredninginnenfor en total ramme på kr 11 500 000, inkl. mva. Strøm/VA skal fratrekkes avtalt støtte fraRolfsbukta Utvikling KS, estimert til kr 165 000.

d. Det forutsettes at langsiktig låneopptak (etter mottak av relevant støtte, dvs. utgående balanse31.12.2019) begrenses til kr 1 500 000. Styret skal fremlegge plan for dette i ordinært årsmøte2018.

Beslutningsmateriale er sendt alle medlemmene på e-post. 

Vel møtt!
mvh Cato
styreleder LBK

Påmelding til årsmøte her >>