Formål, virkeomårde

Bidra til trygge aktiviteter på land i Rolfsbukta i LBK-regi, f.eks. dugnad, vedlikeholdarbeid etc. Alle som utfører noe i Rolfsbukta skal følge instruksen.

 

Når uhellet er ute

  1. Redd liv
  2. Bring situasjonen under kontroll
  3. Skaff nødvendig hjelp

 

Legevakt: 06780

Akutt legehjelp (sykehus): 113

Brannvesen (brann og akutt forurensning): 110

Politi og redningssentral: 112

Redningsskøyta (Lysaker): 916 79 639

Taxi: 06710/08000/08294

 

Adressene til anlegget: Rolfstangveien 29 (ehlt i enden, forbi bommen)

Posisjon til anlegget: Nord: 50 grader 53 min 30,2 sek. Øst: 10 grader 38 min 4,0 sek

 

Sikkerhet

Det skal benyttes egnet verneutstyr og egnet utstyr til alt arbeid.

Tyngre arbeid og arbeid i høyden skal allitd utføres av minst to personer

Arbeid på vei og arbeid fra båt og nær vann skal alltid utføres av minst to personer

Elektriske installasjoner, rørinstallasjoner og bygging av større konstruksjoner skal alltid utføres af fagfolk.

 

Hendelser og varsling

Ved en hendelse eller en nesten-hendelse skal anleggsansvarlig varsles. Anleggsansvarlig skal sørge for en kort rapport med eventuelle forslag til forbedring av rutiner og sikkerhet til styret. 

 

Anleggsansvarlig er Erik Kvernberg. 


Assistanse og annet nyttig

Politi: 112

Ambulanse: 113

Legevakt: 06780

Brann: 110

Redningsskøyta: 916 79 639

 

Taxi: 06710

0TAXI: 08294

Norgestaxi: 08000

LBKs Vipps-nr: 10405

 

HMS-artikler