LBK ønsker

  • å skape et godt klubbmiljø med mye glede, hjelpsomhet og lojalitet, der vi forsøker å ta vare på hverandre
  • å skape gode holdninger, som fører til et godt treningsklima
  • og ikke minst fremme seileglede og seileferdigheter! 

 

LBK baserer sin aktivitet på felles vedtatte aktivitetsverdier for norsk idrett: Idrettsglede, fellesskap, helse og ærlighet.

Klubben vår drives etter idrettens organisasjonsverdier: Frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd.

LBK baserer mye av sin drift på frivillighet og dugnadsånd og kubben arrangerer hvert år en stor felles vårdugnad i slutten av april 

LBK har ingen ansatt vaktmester og klubben er derfor avhengig at alle medlemmer rydder opp og holder orden både på sin egen plass og i fellesområdet.

LBK er en klubb for alle uavhengig av alder, rase, kjønn, ferdighetsnivå eller ambisjonsnivå. Vi ønsker alle nye medlemmer velkommen.

 


Assistanse og annet nyttig

Politi: 112

Ambulanse: 113

Legevakt: 06780

Brann: 110

Redningsskøyta: 916 79 639

 

Taxi: 06710

0TAXI: 08294

Norgestaxi: 08000

LBKs Vipps-nr: 10405

 

HMS-artikler