Antall aktive medlemmer i klubben vokser. Flere og fler opplever hvor morsom og allsidig brettseiling er og ønsker å ta del. Jenter som gutter, voksen som ung, erfaren som nybegynner.

 

Lysakerfjorden Brettseiler Klubb er i stadig utvikling. Nye kommer til og den trofaste kjerne er mer aktive enn noen gang. Aldersspennet blant medlemmene er noe av det helt unike med klubben vår. Her kan en 7 åring seile side om side med en på 80 +. Og begge to kommer på land med like store stjerner i øyene! Denne særegenheten må vi ikke bare ta vare på, men også utvikle videre.
En av klubbens viktigste oppgaver fremover er å samle oss til å en klubb. Målsettingen er at vi skal være den brettseilerklubben som har best miljø og tilbud uansett nivå, alder og kjønn. Vi er klubben som vi byr på oss selv og er inkluderende.
Styrets målsetning er å bruke torsdagsaktivitetene i bukta som en brobygger mellom den trofaste raceboard kjernen og den nye junior/lady surf gjengen. Denne dagen kan erfaringer deles, nye kan få prøve seg på regatta seiling, – eller bare la seg inspirere av mangfoldet i klubben.
Basert på overstående opprettholder vi torsdagen som regattadag for Raceboard.

Det er viktig å si at dersom det oppstår utfordringer ift gjennomføring av regattaen, parkeringsknapphet eller andre ting som skyldes økt antall seilere i bukta på torsdag, vil vi selvsagt finne løsninger på dette.

Vi benytter samtidig anledningen til å takke Tom for å stille som klassekaptein for Raceboard kommende sesong. Tom vil ivareta Raceboard seilernes interesser ihht klubbens helhetlige strategi og utvikling.

Vi ser frem til en ny sesong!
Med vennlig hilsen

J. Cato Halsaa Erik Kvernberg Tom Ellingsen Per Gunnar Haugen