Kontainerne har lenge levd med tilfeldig kjærlighet fra oppmerksomme medlemmer eller plassjef Erik. Nå er kjærligheten organisert.

Under dugnaden ble mange ofre for å takke ja til ansvaret for sin egen kontainer - uten en gang å vite hva ansvaret går ut på. Nå er ansvaret klarlagt. Det er først og fremst å se etter kontaineren og ordne opp – eventuelt melde i fra til styret. Men, først og fremst er det alle glade medlemmer med kontainerplass som skal se etter seg og sitt. Så kan kontainersjefene surfe i solen og glansen av sin strålende tittel. 

Kontainervettregler & kontainersjefansvar

  • Utstyr skal ligge i eget stativ, og ikke på gulv eller stå oppetter veggen. Kontakt eier eller fjern utstyret dersom det ikke har navn/eier. Melde i fra til plassjef Erik Kverneberg dersom det er ubehagelig/gjentagende.
  • Sjekke om lys virker, bytte pære eller be plassjefen gjør det.
  • Om problemer med lås eller dører, skal plassjefen  kontaktes (lås-smøring i rød kanne, A-container). Bare ett drypp ovenfra i nøkkelhull – prøv nøkkelen og åpne låsen noen ganger.
  • Hengsler: Helt annen penetrerende olje fra spesiell sprayboks. Kontakt Erik.
  • 90cm og bredere brett skal kun ligge på de øverste hyllene. Kun på en side bak i containeren, ellers blir gangen for trang. Her bytter styret om på plassen om nødvendig.
  • Vise kontaineren litt ekstra kjærlighet - børste litt, pynte utenfor.

 

 

Kontainersjefer

A Styret (styrecontainer)
B Christine Schjerven
C Thomas Salvesen
D Freddy Løveng
E Christian Sømme
F Ella Rotnes
G Steffen Torp (deler med Bent Foyn)
H Geir Kjetil Sandve
I Kristian Hillmersen
J Per Kristian Ervik
K Jan Petter Fjeldstad
L Steinar Høie
M Dag Hovlandsdal
U – (utestativ): Håkon Bertnes