LBK er i en fin prosess med tanke på å realisere planene om nytt anlegg i Rolfsbukta. Fylkesmannen er positiv til klubbens aktiviteter og brettlager-planer. Men fortsatt er det et stykke å gå før vi er i mål.

 

Arbeidet med fornyelse av klubbens fasiliteter i ”Gjørmebukta” går sin jevne gang. Bærum kommune Områdeutvikling utarbeider nå et forslag til regulering av Rolfsbukta nord. Mandatet for dette ble gitt av politikerne i fjor høst.

Forslaget skulle legge til grunn et utredningsarbeid fra 2010. Her er brettseilermiljøet blant annet tilgodesett med 330 kvadratmeter eiendom.

Miljødirektoratet

Miljødirektoratet i Trondheim er formell eier av friluftsområdet som klubben benytter.

– For at kommunen skal kunne regulere området til vårt bruk, kreves uttalelse fra Miljødirektoratet, forklarer styreleder Cato Halsaa.

Fylkesmannen positiv til brettlager

Derfor har kommunen gjort en henvendelse til Miljødirektoratet. Direktoratet har sendt brevet videre til Fylkesmannen i Akershus for uttalelse.

Fylkesmannen fremstår positiv til at klubbvirksomheten skal fortsette og videreutvikles, men stiller seg mer negativ til andre aspekter ved planene for området.

Brev oppsummerer

– På veien hit har klubben hatt mange møter og kontakt med kommunen. Kommunen kjenner derfor godt til våre synspunkter. For at våre ønsker og synspunkter skal være helhetlig oppsummert, har vi derfor sendt et brev til kommunen. Dette vil dukke opp i saksarkivet og være tilgjengelig for alle interesserte, sier Halsaa.

Du kan lese brevet her!

Planutvalget i Bærum

Det neste som nå skjer er at Områdeutvikling ferdigstiller sitt forslag og legger dette frem for politikerne i Kommunens planutvalg.

Klubben har hatt Varaordfører Ole Kristian Udnes på besøk i bukta før de seks kontainerne ble flyttet. Kommunen bevilget 100 000 kroner til å flytte kontainerne og legge plen, noe som har bidratt til å løfte området vesentlig både estetisk og funksjonsmessig.

Befaring

Når forslaget foreligger vil planutvalget komme på befaring før sin behandling.

– Vi får mulighet til å snakke med medlemmene og legge frem våre synspunkter, sier styrelederen.

Offentlig høring av reguleringsplan

Reguleringsforslaget vil etter hvert gå ut på offentlig høring hvor klubben og andre får komme med synspunkter.

Til sist blir det ny og endelig behandling om hvordan klubbens bruk og fasiliteter vil bli i bukta.

Klart for bygging

– Når reguleringsplanen foreligger, kan byggeprosjektet vårt starte for fullt med byggesøknad, byggesaksbehandling i kommunen og endelige tegninger basert på reguleringsplan. Vi vil da også kunne få bekreftet finansiering som godkjent i BIR Bærum Idretts Råd, gjennomføre anbudskonkurranse og selve byggeprosjektet, sier Halsaa.

Han er klar for få flytte klubben inn i nye fasiliteter mot tampen av 2016.