Er den ikke betalt, må den betales omgående. På dugnaden skal brettplasser telles opp og fordeles etter ventelisten. Den som ikke har betalt, kan måtte gi fra seg brettplassen.

 

Betalingsfrist: 01.april 2015

Medlemskontingenten for 2015 bes innbetalt til LBK - Konto nr. 0540 08 87049

 

 Fødselsår, adresse, mobil & email må oppgis !  Gjelder også familiemedlemsskap !

 

JUNIORMEDLEMSSKAP

(01-18 år)

NOK

250

 

SENIORMEDLEMSSKAP

(19-144 år)

NOK

600

 

FAMILIEMEDLEMSSKAP

 

- 2 voksne + 1 eller flere barn

- 1 voksen + 3 eller flere barn

NOK

1320

 

CONTAINERPLASS

   


- Pris for 1 brettplass

 

NOK

 

800

- Pris for 2 brettplasser

NOK

1800

 

LÅSBART UTESTATIV «U» m/tak

 

NOK

250

 

LÅSBART UTESTATIV «A» kun brett

 

NOK

200

 

DEPOSITUM CONTAINER KEY

 

NOK

300

 


  1. Har du brettplass i container, betales denne samtidig med medlemskontingenten !
  2. Har du ikke brettplass i container, og ønsker tildeling, gi beskjed og du blir satt på liste. Tildeling foregår etter registreringsdato for innbetalt kontingent.
    HUSK: Betaling av brettplass skjer først etter tildeling !!!

VIKTIG

Ved forsinket betaling, gies det frist til 01.05.2015 til avhenting av utstyr, samt rydding av brettplass, tilbakelevering av containernøkkel og eventuelt klubbens bomnøkkel.

Har du meldt deg ut av LBK i perioden, gjelder samme klargjøring.

Skjer det intet, vil uavhentet utstyr bli lagt ut på bakken - uten ansvar for LBK !!

Kontaktperson :Erik Kvernberg mob. 9766 7788.

Alle nøkler som returneres, skal til Erik

-000-