Styret vil gjennom månedlige nyhetsbrev fremover presentere:

  • Hva klubben står for i dag.(primo august)
  • Bærum Kommunes reguleringsplaner (ulitmo august)
  • Endelige skisser for nytt klubbanlegg (september)
  • Finansiering og beslutning om byggestart (oktober)

Forberedelser til ekstraordinært årsmøte i oktober
LBK har gått gjennom store endringer de siste årene. Nå står vi snart overfor en beslutning om å bygge nytt klubbanlegg i Rolfsbukta. En av betingelsene DNB har satt for å gi oss byggelån på rundt kr 10 millioner, er et klart årsmøte vedtak som viser at dette er noe hele klubben ønsker, ikke bare et lite utvalg.

LBK: Sprekere og større (og yngre) enn noen gangLBK2014 SrfSnoSk8 HelgeRotnes65 1
Klubbens opprinnelige kjerne, Raceboard gjengen, er aktiv og voksende med nye regattadeltagere til et svært hyggelig og aktivt miljø med fire regattaer hver eneste torsdag gjennom sesongen. De gamle er eldst, og vi har en aktiv klasse over 60 år, men også et stadig tilsig av kvinner og yngre gjør regattaene spennende og fargerike.

Juniorsatsingen har tatt av over all forventning. I år var alle treninger og kurs fullbooket etter et par dager og vi måtte arrangere ekstra helgekurs for håndtere dem som sto på venteliste. Det er 40 -50 barn og unge på trening i bukta hver mandag. Tirsdag og onsdag er det skole og nybegynnere. Torsdagene er viderekommende lady og junior på vannet sammen med raceboard; samt at SrfSnoSk8´s skole bruker tirsdag og torsdag til sine kurs.

LBK styre har definert opplæring som første prioritet for klubben i år. Målet er at alle som starter på vårtrening for nybegynnere skal kunne seile ut, snu og komme tilbake til bukta før sommeren. Derfor har vi engasjert flere trenere, gitt dem bedre opplæring og prøvd ut bedre metoder i opplæringen. Klubbtrenerne kjører bl.a. mer tørr-trening på land for å terpe på seilføring, kryssgrep og annet så deltagerne får mer ut av hver treningskveld. Klubben har tre følge/redningsbåter og vi ser på muligheten for å gi flere god opplæring i å håndtere båtene.

Vi har også en avtale med Surfeskolen om felles bruk av klubbens og skolens utstyr. I år har vi i tillegg fått 8 nye klubb-brett med rigger fra Norges Seilforbund som et resultat av en gave fra Gjensidige Stiftelsen til norsk seilsport.

Status nytt klubbanlegg
Klubben har fått indikativ lånetilsagn for byggelån fra DNB i Sandvika. Vi har også, sammen med DNB, Bærum Kommune, og Bærum Idrettsråd, begynt å få på plass elementene i en full finansieringsplan for det nye anlegget.

Det ser videre ut som om Planutvalget i Bærum Kommune vil behandle reguleringsplanen for Rolfstangen før sommerferien, men at endelig politisk behandling vil finne sted først etter kommunevalget til høsten. Det er uklart hva denne forsinkelsen vil bety for oss, men vi jobber fremdeles med byggestart september 2016 som planforutsetning.

Ellers så begynner tegningene for nytt klubbanlegg å ta form. Bernt Bjordal som leder LBKs byggekomite, vår arkitekt i Planforum, og de andre medlemmene i byggekomiteen jobber for tiden spesielt med lagerutformingen. Målet er rundt 400-425 plasser, relativt til dagens kapasitet på rundt 280 plasser (inkl. uteplasser). Vi håper å kunne presentere forslag til tegninger i neste informasjonsbrev.

Litt om påminnelser kontingenter og brettplassavgifter
Brettplasser i konteinerne har vært en flaskehals de siste årene, noe som er en hovedgrunn til å klubben ønsker å bygge nytt brettlager. I år og de siste årene har LBK vært nødt til kjøre et mer strukturert opplegg for betaling av kontingent og brettplass: Er dette ikke i orden er det ingen bønn.; da må brettplassene frigjøres for å hjelpe dem som har betalt og stått på venteliste. Vi beklager hvis vi oppfattes som litt strenge, men gjennom denne prosessen har vi skaffet plasser til de aller fleste i løpet av samme sesongen som innmelding. Men fra 2017-sesongen skal dette forhåpentligvis bli bedre.

Klubbprofiler
Ikke alle kjenner Styret i LBK like godt, så vi vil fremover presentere to styremedlemmer i hvert informasjonsskriv:
Linda Bay er nestleder i Styret og en Raceboard-seiler. "Når Linda pumper og kommer fossende etter deg på regattabanen; ja da kan du være sikker på at du selv faller minst en plass tilbake på resultatlisten" sier Cato. Linda seiler i tillegg småbrett og gjør det like gjerne på Kapp Verde som i Danmark. Linda har fått klubben på Facebook; jobber med å sikre oss støttemidler fra stiftelser og kommunen og er limet mellom ladysurfere, junior og Raceboard-gjengen. Til daglig jobber Linda med miljø og resirkulering og hele familien er aktive brettseilere.
Per Gunnar Haugen leder junior- og opplæringsvirksomheten i klubben. Han representerte Norge i seilbrett i de Olympiske Leker i 1992. Per Gunnar tok sammen med Sigurd i 2011 initiativet til det som etterhvert ble LBKs satsing på junior, lady, og dudes slik at klubben gikk fra rundt 250 medlemmer i 2011 til nærmere 400 medlemmer nå. Per Gunnar vurderer også resultatene av hver treningssesong og sørger for at klubben lærer og utvikler seg.
profilerLBPEG


Veien videre, invitasjon til å bidra

Bredt engasjement fra medlemmene er viktig for enhver klubb, og styret er svært glade for den innsats som ytes fra mange i forbindelse med treninger, regatta, brettfestivaler og dugnader. Vi ser at mange ønsker å bidra og har derfor beslutte å starte et "klubbutviklingsprogram" i samarbeid med Norges Idrettsforbund.

Vi inviterer medlemmene til 4 åpne LBK styresamlinger, hver på ca 3 timer. Den første 3 timers samlingen blir tirsdag 8. september i år. (Noter i kalender´n!. Så blir det én samling hvert kvartal før vi forhåpentligvis legger de siste detaljer før spaden kan settes i jorda for nytt klubbhus og brettlager.