Regulering av Rolfsbukta og LBKs brettseiler senter

Som omtalt i Styrets informasjon 1 kommer det nå månedlige nyhetsbrev; og disse er planlagt:

1. Hva klubben står for i dag(august).
2. Bærum Kommunes reguleringsplaner (september).
3. Endelige skisser for nytt klubbanlegg (oktober).
4. Finansiering og beslutning om byggestart (november)

Bærum Kommunes reguleringsplaner
Regulering av Rolfsbukta har en lang historie og vi i LBK har fulgt og påvirket prosessen i 10-15 år. Arbeidet ble særlig viktig etter at flyplassen ble lagt ned da vi hadde avtale med Luftfartsverket om å benytte "Gjørmebukta". Utbyggerne av Rolfsbukta og senere naboene har gang på gang foreslått at Brettseilerne skulle flyttes vekk fra bukta.

Men argumentene om at Brettseilere, og særlig barn og nybegynnere både er "seilende og badende" og at vi derfor ikke skal oppholde oss i ut og innseilingsleden for den marinaen som var planlagt ved Sjøflyhavna ble et sikkerhetsargument som stå seg gjennom hele prosessen. Bærum Idrettsråd har støttet oss og passet på våre interesser der det har vært mulig. Styret har møtt kommuneadministrasjon eller politikere hvert halvår i hele perioden. Først hadde vi kampen om parkering som vært vanskeligst – fordi den er så viktig for alle våre tradisjonelle medlemmer, Raceboard og friseilere. Men allerede for mer enn 10 år siden ble vi møtt med: "Er du over 60 og kan seile regatta på seilbrett; ja – da klarer du også å gå ned fra badeparkeringen!" Vi har prøvd alle muligheter, også å få naboene til å støtte oss – men dessverre til ingen nytte.

Til slutt måtte styret velge å prioritere sikkerhet foran parkering; i utkastet til reguleringsplan fikk vi i siste øyeblikk inn en setning om at vi kunne trekke våre 3 redningsbåter opp på stranden i sesongen. Det gikk gjennom og før jul i 2014 vedtok Planutvalget i kommunen at forslaget om Brettseileranlegg i Rolfsbukta med 400 kvm bygg skulle legges ut til høring.

Da kom kajakkpadlerne som har tatt seg til i bukta på banen og krevde plass for kajakker på området som var avsatt til brettseiling. Ny kamp og lobby arbeid. Heldigvis forsto kommunepolitikerne at kajakk-klubben var en "Venneforening" og ikke noe idrettslag og kajakkene ble strøket av forslaget – som gikk gjennom i juni i år.

Stor glede for oss i LBK – nå står behandling i Bærum kommunes Formannskap og Kommunestyre igjen før reguleringsplanen blir endelig godkjent. Det var tverrpolitisk enighet om forslaget – så vi håper det også vi gå gjennom etter at et nytt kommunestyre er valgt på mandag.
En uke etter valget skal formannen i møte med Planutvalgets formann pluss kommuneadministrasjonen – kajakkpadlerne har bedt om møte med kommunen og LBK. Heldigvis dreier det seg ikke om omkamp – men kajakkpadlerne vil gjerne oppbevare 34 kajakker der de i dag har satt opp stativ – samt at de vil benytte invitasjonen fra Bærum Seilforening om å bli medlem der å få oppbevaring på Sjøflyhavn siden.
Vi skal være klar over at bare halvparten av bukta er avsatt til Brettseiling; se felt S1 med loddrett skravert streket – det blir "vårt område"resten er friområde av forskjellig art. Utenfor S1 har vi samme rettigheter som alle andre – altså ingen grunn til å være "politi" overfor kajakkpadlere som er utenfor område S1.

s1

På møte med kommunen til uka skal vi også benytte anledningen til å få rede på saksgangen i det nye kommunestyret, når kommer vår sak opp til endelig behandling?

Så snart endelig vedtak foreligger må LBK forhandle fram en "bygslings"avtale med tomteeier som ikke er kommunen, men Direktoratet for Naturforvalting i Trondhjem. Vi har hatt forhåndskontakt med dem. Direktoratet har gjennom fylkesmannen i Akershus uttalt seg positivt til utkastet til Reguleringsplan så vi tror avtalen for LBK for å bygge på Direktoratets tomt i strandsonen vi gå greit – men det skal også gjøres.
Neste fase .....er byggemelding men mer om det et neste informasjonsbrev.

Klubbprofiler
Ikke alle kjenner Styret i LBK like godt, så vi vil fremover presentere to styremedlemmer i hvert informasjonsskriv:Sigurd
Sigurd Skaug er styremedlem og arrangementsansvarlig. Sigurd er habil og kjent brettseiler fra 80 åra som deltok aktiv i Milk-cup og Norgescup på den tiden. Han er også brettseiler pappa til Oda som en av Norges beste seilere. Sigurd tok først kontakt med LBK for 4 år siden for å se om det var mulig å endre på en "satt" klubb men nye initiativ; Junior, Nybegynner og Lady-surf. LBK var ikke vanskelig å be – klubben stilte opp med noen startmidler så aktivitetene kom i gang – og resten kjenner dere til – en kjempe suksess. Klubben er sterkere enn noensinne; fra 280 til 380 medlemmer og klubbkasse som kan løfte nytt klubbhus. Sigurd er et oppkomme av kreative forslag og kontant respons uten noen flere dikkedarer – og Lady-surfernes mentor og støtte hver torsdag.

grimGrim Gjønnes er klubbkasserer. Grim er rå på snowboard og tok skrittet derfra til brettseiling for noen år siden og er på blant de først og siste på vannet i sesongen! LBK søkte blant medlemmene etter ny kasserer og vi trakk vinnerloddet: Grim! Først fikk vi orden på regnskap, medlemslister og brettplasser (de siste med god hjelp fra klubbsekretær Gerd). Så gjøv Grim på finansiering av klubbhuset og derigjennom kontakten med Kommunens Idrettsforvaltning og DNB i Sandvika. Grim er nå klubbens Finansdirektør – regnskapene er blitt i bijobb som krever tid, men finansiering og likviditetsplaner gjennom byggeperioden og nedbetaling av byggelån og pantelån som de viktigste sakene. Grim deltar også med liv og lyst i klubbutvikling og hjelper oss andre med struktur og orden i arbeidet!

 

Veien videre, invitasjon til å bidra
Bredt engasjement fra medlemmene er viktig for enhver klubb, og styret er svært glade for den innsats som ytes fra mange i forbindelse med treninger, regatta, brettfestivaler og dugnader. Vi ser at mange ønsker å bidra og vi er derfor i gang med et "klubbutviklings-program" i samarbeid med Norges Idrettsforbund/Akerhus Idrettkrets (AIK).

Vi planlegger 4 åpne LBK styresamlinger, hver på ca 3 timer. Den første samlingen var 8. september i år med 30 deltagere – representanten fra AIK hadde aldri før opplevd så stor oppslutning om en klubbutvikling – takk til alle som deltok. Oppsummering er sendt alle som deltok i møte og

neste Åpne Styresamling blir tirsdag 13. Oktober kl. 17:30 på Hundsund Skole. Notér i kalender´n!

mvh Cato