God høst!

De fleste av oss er på landjorda nå, men det meldes om reiser til sydlige strøk for brettseilingsformål og fortsatt er det blinkende seil å se utenfor Rolfstangen og Halden brygge. Del gjerne dine seilminner på en av våre facebookgrupper. I denne utgaven av nyhetsbrevet kan du lese oppsummeringen av klubbens medlemsundersøkelse; kort og godt mangler det ikke på engasjement i denne klubben.

Medlemsundersøkelsen 2015

Tusen takk til alle som tok seg tid til å svare. En svarrate  på mer enn 42%, godt fordelt på alle alders- og medlemsgrupper, er gledelig lesing. Dette vitner om stort engasjement blant medlemmene hvor de aller fleste (89%) er positive til det nye klubbanlegget.

Ekstra inspirerende er at mange medlemmer ønsker å bidra med diverse dugnadsarbeid. Vi vil ta kontakt med dere innen neste sesong. Men, noen glemte å registrere telefon eller e-post adresse på svarskjemaet, er du usikker, ber vi deg registrere igjen her >>

Oppsummering av resultatene kan du lese i pdf format >>

 mm2015


Klubbprofiler
Ikke alle kjenner Styret i LBK, her presenterer vi to styremedlemmer i hvert informasjonsskriv:

Styrets leder Cato  er profesjonell i alt han foretar seg og har mye av æren for klubbens utvikling de siste årene. Selv gir han gjerne andre ros for resultatene. Etter 14 år som CEO i Telenor Satellite Broadcasting, gikk han i fjor inn i pensjonistenes rekker. I hvert fall delvis, han jobber fortsatt med satellitter - nå som konsulent for Space Norway. Han bruker mye av tiden sin på klubben vår. Cato er også en habil seiler både i båt, på småbrett og som raceboarder. Når det ikke blåser, romsterer han rundt med kona Karin og spiller gjerne golf – i skrivende stund har de emigrert til Spania for å utøve dette.

Plassansvarlig Erik: "Klubbens altmuligmann" var tittelen i Budstikka da han ble nominert til "Årets ildsjel", - en velfjortent  nominasjon. Erik har ansvaret for containerne og vedlikeholdet. Han fikser det meste av praktiske gjøremål og er mannen bak det flotte grøntarealet i bukta vår. Han har full opplæring av alle nye medlemmer i klubbens låsesystemer og er grillsjef på plattingen hver torsdag etter endt regatta. Seilingen bekrefter at han, tross sine 72 år fortsatt holder formen der han kjemper i teten på torsdagene. Mon tro om han ikke har klubbens største seil også - 14 m2?

cato

Erik KM blid

Cato Halsaa og Erik Kvernberg


Planlagt tema for dette nyhetsbrevet var egentlig "Endelige skisser for nytt klubbanlegg", men grunnet flere gode innspill til utkastet som ble presentert på den forrige åpne styresamlingen, tar vi en runde til med arkitekten før publisering. Neste informasjonsskriv kommer medio desember og vil inneholde status vedr. anlegget.

mvh Linda

  

 

 

 

 

 

 

 

Cato er profesjonell i alt han gjør og har mye av æren for klubbens utvikling de siste årene. Selv gir han gjerne andre ros for resultatene. Etter 14 år som som CEO i Telenor Satellite Broadcasting, gikk han i fjor inn i pensjonistenes rekker.  I hvert fall delvis, han jobber fortsatt med satellitter - nå som konsulent for Space Norway og resten av tiden bruker han på klubben vår. Cato er også en habil seiler både i båt, på småbrett og raceboard. Når det ikke blåser spiller han aller helst golf og har  i skrivende stund emigrert til Spania for å utøve sistnevnte.