Kjære LBK medlem,
vi ønsker velkommen til klubbens 3. åpne samling (av 4 planlagte) 

Agenda:

 1. Velkommen v/styrets leder Cato Halsaa
  Oppsummering av tidligere samlinger, mål for dagen.

 2. Sikkerhet i fokus v/Vibeke Kielland og Bernt Bjordal
  I LBK er sikkerhet en av kjerneverdiene. Styret jobber nå med HMS i kurs-og klubbvirksomhet og presenterer arbeidet, til informasjon og innspill fra deltakerne.

 3. Nytt klubbanlegg v/Bernt Bjordal 
  Status og fremdrift i byggeprosessen.

 4. Finansieringsplan: v/Grim Gjønnes
  Klubbanlegget er per i dag ikke fullfinansiert. Vi diskuterer mulige løsninger for finansiering.

 5. Oppsummering og vurdering av risiko for oppstart i 2016 vs 2017

 

Møtet finner sted på:

Sportshytta (Krysset snarøyveien 83/Langoddveien 6)
Tirsdag  12. april

Kl 18:00 til 20:30

På møtet serveres kaffe m/noe å bite i, og vi vil gjerne ha din påmelding:

button

Velkommen

hilsen Cato

sportshytta