Regelen som gjelder etter ny reguleringsplan er:

Ingen biler skal stå parkert i området, de må kjøres ut med en gang etter transport av utstyr.

Kommunen er bekymret for unødvendig kjøring ned til surfebukta. Det er nå en regulert turvei/grøntområde. Vi må respektere kommunen når de ber klubben begrense transporten. Styret oppfordrer alle medlemmene til å bidra til et godt forhold til naboer og kommunen ved å begrense kjøring og ikke parkere i bukta.