REFERAT FRA ÅPEN STYRESAMLING DEN 10.10 2016

Sted : Sportshytta Snarøya
Tid : 10.10.2016, klokken 18:00-20:00


Til stede : Cato, Linda, Per Gunnar, Vibeke, Grim (referent), Erik (varamedlem), Gudbrand (varamedlem), ca. 10 andre medlemmer
Forfall : Sigurd, Bernt

Grim deltok i møtet som styresekretær og påtroppende daglig leder, ikke som styremedlem.  Helge viste frem film fra 2016 i møtet.

 1: Hvor står Klubben i dag, og veien videre

Cato ønsket velkommen og posisjonerte denne åpne styresamlingen som siste i en sekvens av fire slike samlinger.  Cato redegjorde for ansettelse av daglig leder.

2. Klubbaktiviteter og 3. Oppgaver og ansvarsområder

Punktene 2 og 3 ble behandlet samlet.  Et antall ideer ble diskutert:

  1. kompetanseutvkling trenere
  2. forbedret opplegg høsten
  3. mer moro i lettvær, dvs. 3-4 m/s
  4. ny åpen brettklasse
  5. organisert turseiling
  6. rekruttering av flinke folk på timebasis
  7. økt fokus på å dra til andre steder
  8. økt fokus på litt eldre (kanskje de med lappen)
  9. kiosk

Angående kiosk så var det generell enighet om at viktig og at noe som de fleste klubber får til.  Grim som daglig leder påtok seg å organisere dette til neste år, men med antakelse om frivillig innsats. 

4. Trenerutvikling
Cato redegjorde for at personalansvar for trenerne vil bli flyttet til daglig leder.  Grim informerte at man ville finne en god deling av ansvar mellom Junioravdelingen og daglig leder.  Dette punktet ble ellers ansett som en del av arbeidet med å implementere ny organisasjon.

 5. Styrerekruttering og styreutvikling
Cato og Christian Hilmersen redegjorde for arbeidet med å rekruttere styremedlemmer, spesielt unge og kvinner.  Cato redegjorde for lovkravet om minst to kvinner.  Cato oppfordret til å ta kontakt med Cato eller Christian dersom interessert i å bli vurdert som styremedlem.

6. Kursing
Grim redegjorde for ulike kurs arrangert av idrettens organisasjonsledd, AIK, NSF, NIF.  Han redegjorde spesielt for Den Store Kursdagen. Man beskrev kurs i lederutvikling for ungdom, trenerkurs, båtførerprøven, arrangørkurs, og dommerkurs.  Grim redegjorde for Klubbens policy mhp. å refundere kursvagifter og oppfordret deltakerne til å melde seg på kurs.

 7. Byggesaken
Bernt hadde fremsendt status byggesaken før møtet.  Cato redegjorde for Bernts informasjon i møtet, med spesiell vekt på anbefalingene om byggestart september 2017 og iverksettelse av sivil ekspropriasjonssak.  

Vedtak (gjort av Styret, ikke andre medlemmer)

Styret tar Catos orientering til etterretning.  Man vedtar byggestart og iverksettelse av sivil ekspropriasjonssak iht. Bernts anbefalinger.