LBK har siden 2011 bygd opp en stor junioravdeling med fokus på kursvirksomhet for barn og unge. Over 100 barn og unge har  årlig deltatt på disse kursene. I forbindelse med bygging av nytt klubbanlegg vinteren 2017/2018, ønsker vi nå å tilrettelegge for en ordentlig brettseilerskole for juniorgruppa. 


 Fra overrekkelsen med Jon Hendricks (til venstre) i DNB og Grim Gjønness i LBK.Gaven fra Sparebankstiflesen, DnB på kr. 245.800,- skal benyttes til:

  • Seks barne- og ungdomsbrett med rigger
  • Rampe for utsetting av brett og fire sikringsbåter
  • Traller for transport av brett
  • Innredning av undervisningsrom
  • Innredning brettlageret til barn og unge
  • To simulatorer på land

Gaven bidrar til å gi juniorsatsingen et skikkelig løft og gir oss inspirasjon til å fortsette arbeidet med å bygge et trygt og godt miljø for barn- og ungdom i nærmiljøet, som ønsker å drive med organisert eller uorganisert brettseiling.