LBK har tidligere fått tillatelse for brettlager og garderober. Kommunen er nå enige med oss i at klubblokale er en naturlig del av et idrettsanlegg.

LBK skrev i sin søknad at et klubblokale er helt vesentlig for at LBK skal kunne drive brettseileranlegget på en sikker og forsvarlig måte. Klubblokalet skal brukes til klubbmøter, samlinger og teoretisk undervisning, foruten å huse klubbens administrasjon. Lokalet vil også være viktig i forbindelse med opplæring i  førstehjelp.

LBK har nå fått dispensasjon for et klubblokale på 38 m2 BRA i bygningen. Dispensasjon gis på vilkår av at klubblokalet kun brukes i tilknytning til brettseilervirksomheten (ikke utleievirksomhet ol.). Midlene fra Sparebankstiftelsen kommer godt med til innredning av undervisningsrom i lokalet.

Vi gleder oss til å få på plass et komplett anlegg for brettseilingsvirksomhet i 2018.