Et enstemmig ekstraordinært årsmøte ga styret fullmakt, på alle punkter, i sitt forslag om nytt klubbanlegg.

Byggekomiteen, ved Bernt Bjordal, har utarbeidet dokumentasjon og utlyst anubudskonkurransen på Doffin. 

Tilbudsfrist er 13. juli og vi krysser fingrene for gode tilbud.

For interesserte er det bare å gå inn på www.doffin.no og søke på kunngjøringsnr eller Lysakerfjorden.