Håkon Bertnes ble trukket ut blant alle giverne som bidro med gave til klubbhuset før 5. juni. Protimene delte han med sønnen Aksel - det ble triks og jibbetrening på Larkollen forrige søndag.

Styret ønsker å takke medlemmene for positiv støtte og gode bidrag til klubbhuset. Har du fortsatt ikke svart på tidligere utsendt e-post, men ønsker å bidra til klubbhuset kan du gjøre det ved:

  1. å ettergi depositumet for bomnøkkel på 500 kr.  Har du betalt for bomnøkkel, kan du svare her >>
  2. vipps klubben en egenkapitalgave på kr. 500 til LBK småsalg 10405, MERKET DITT NAVN
  3. Betale 500 kr inn til LBKs konto 0540.08.87049.

 
     Foto: Aksel og Vincent på Larkollen