Utlån av racebord

Klubben disponer per i dag 2 eldre raceboard med 7,5 m2 rigger. Utstyret vil være disponibelt for utlån, primært for personer som ønsker å delta i regattaseiling i LBK.

Les mer …