LBK Klubbhus på 400 kvadratmeter i Rolfsbukta!

 

Planutvalget i Bærum kommune går inn for at LBK får bygge klubbhus på 400 kvadratmeter i Gjørmebukta. Saken skal snart ut på høring før endelig beslutning blir tatt i Bærum kommunestyre. Med god slør kan det skje tidligst til sommeren.

Les mer …

Klubbanlegg som reflekterer interessen for brettseiling

Interessen for brettseiling er sterkt økende og Klubben har fått 80 nye medlemmer forrige rullering av anleggsplanen, noe som representerer en økning på 36%. Ytterligere utbygging av Fornebuområdet vil bidra til fortsatt økt interesse for brettseiling.

Les mer …

Finn kurs og aktiviteter! Klikk på dager med farge

LBK på Facebook

Antall besøkende