Interessen for brettseiling er sterkt økende og Klubben har fått 80 nye medlemmer forrige rullering av anleggsplanen, noe som representerer en økning på 36%. Ytterligere utbygging av Fornebuområdet vil bidra til fortsatt økt interesse for brettseiling.

Her drives en sport hvor topping av lagene ikke er en relevant problemstilling, hvor jenter og gutter leker og konkurrerer sammen på en kvalitativt annen måte enn i regelstyrte lagidretter, og hvor barn og unge kan sykle og gå til idrett og lek. LBK er den eneste brettseilerklubben i indre Oslofjord, og Rolfstangen er et naturlig samlingspunkt for sporten - både den organiserte delen og for dem som velger å seile uorganisert.

Stor oppslutning

Grunnet stor pågang av nye medlemmer og særlig barn og unge, er det nødvendig og ønskelig med nytt tidsmessig klubbanlegg som reflekterer Klubbens situasjon i dag, forventet utvikling de neste årene, samt nåværende og fremtidig boligmasse i Fornebu/Snarøya-området.

Dette handler også om hva LBK skal bli om 5 og 10 år: Styret i LBK jobber for tiden med å hamre ut en visjon for Klubben. Dette arbeidet er ikke ferdigstilt, men Styret står samlet om vår ambisjon om at LBK skal være største brettseilerklubb i Norge, en stor brettseilerklubb i Nord-Europa, en arena for mestring og trivsel på tvers av kjønn og alder (fra 8 år til 80 år pluss), og en klubb med fokus på bredde fremfor elite. Styret tror videre at man over tiden vil se dagens eller fremtidens LBK-medlemmer konkurrere på internasjonalt toppnivå, som medlem i LBK eller som medlem i annen klubb, og vi vil selvsagt legge forholdene til rette for at de av våre medlemmer med slike ambisjoner får realisert disse, men det er ikke vårt primærfokus.

Aktivt juniormiljø

Drivere for våre planer om et nytt klubbanlegg for LBK på Rolfstangen er: i) et meget aktivt barn- og juniormiljø, med behov for bedre garderobefasiliteter; ii) utbygging av et stort antall boliger bak bukta, med beboere som har synspunkter på estetikken i nåværende container-baserte lagerløsning.  I tillegg ønsker vi å beskrive våre behov for iii) en hensiktsmessig parkeringsløsning, dog potensielt noe redusert relativt til dagens nivå.

Angående (i), behov knyttet til et meget aktivt barn- og juniormiljø: Siden forrige rullering i har Klubben fått et meget aktivt juniormiljø med over 50 barn på trening hver mandag. Tirsdag og onsdag er windsurfing skolen fullbelagt gjennom hele sesongen. Torsdag er det regatta for Klubbens tradisjonelle raceboard-seilere samt en nytt og viktig tilskudd av Lady-surfere; mammaene til barna som seiler mandager. Kommunens ordfører Lisbeth Krog kunne med selvsyn se at vårt container-baserte anlegg representerte ”meget enkle forhold”, tilstrekkelig for ”gamlegutta” men ikke det barn, unge og voksne kvinner forventer av et klubbanlegg i dag.

Gjøre det pent

Angående (ii), behov for en estetisk tilfredsstillende lagerløsning: Selv om containerne i dag er plassert så godt som mulig og er delvis skjult av vegetasjon, er det ikke til å legge skjul på at anlegget, slik det fremstår i dag, ikke er spesielt estetisk. 6 containere er også flyttet slik at naboene får utsikt til fjorden.  Med den formidable økningen i aktivitet vi ser, er det behov for en ny gjennomarbeidet plan for området, som inkluderer en lagerløsning.  Det anses ikke tilfredsstillende å bare skalere opp dagens container-baserte lagerløsning, og en slik lagerløsning bør altså sees på som en integrert del av klubbanlegget.

Angående (iii), behov for parkering: Brettseiling krever også utstyr som både er tungt og uhåndterlig, det er derfor viktig å kunne kjøre utstyret frem til området der det skal lagres eller rigges. Medlemmene parkerer i dag sine biler på området rundt Klubbens anlegg, og det er i dag plass til ca. 20 biler. Parkeringsmulighetene i området ellers forventes å bli redusert i fremtiden, grunnet bl.a. videre utbygging i Rolfsbukta.  Det blir derfor viktig å ha tilleggsparkering, også under seiling.

 


Finn kurs og aktiviteter! Klikk på dager med farge

man tir ons tor fre lør søn
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

LBK på Facebook

Antall besøkende