Planutvalget i Bærum kommune går inn for at LBK får bygge klubbhus på 400 kvadratmeter i Gjørmebukta. Saken skal snart ut på høring før endelig beslutning blir tatt i Bærum kommunestyre. Med god slør kan det skje tidligst til sommeren.

Styret i LBK har fått anledning til dialog med Planutvalget gjennom møter og befaring på klubbens område på Rolfstangen. Befaringen har vært verdifull både i forhold til å få gitt våre innspill og til fulle forstå føringene som politikerne ønsker å følge i praksis.

Går inn for klubbhus
Etter befaringen i tidlig i desember har kommunen besluttet å sende Reguleringsforslaget for Rolfsbukta ut til offentlig høring. Det som står tydelig frem, er at vi tverrpolitisk er ønsket i bukta. Dette er meget, meget stort. Planutvalget vil gå inn for at vi kan bygge klubbhus på 400 kvadrameter.

Det er detaljer som vi skulle ha ønsket annerledes. Men styret og klubben må ikke la dette overskygge det vesentlig at vår 30-årige historie som idrettsforening er fullt ut anerkjent og applaudert. Kommunen berømmer vår langsiktighet i å etablere profesjonelle klubbfasiliteter i bukta. Klubbens vekst og bred orientering inn mot barn, unge, kvinner og eldre har vært bra for oss og er blitt lagt merke til.

Parkering
Noe av det styret har spilt inn til den videre behandling, er ønske om å kunne trekke sikringsbåtene våre opp på stranda.

Styret har stått last og brast med klubbens generalforsamlings ønsker om bilparkering på området vårt, men dette ser det rett og slett ikke ut til å være rom for uansett hvor sterke våre ønsker er. Vi håper imidlertid å få gehør for vårt behov om mulighet for å ha oppstillingsplasser for tilhengere for frakt av sikringsbåter og RIB.
Det blir fortsatt mulig å kjøre opp og ned til bukta for av og pålessing, men ikke parkering.

Kajakk på høring
En privat kajakklubb har etablert seg i området. Selv om virksomheten er uorganisert, ønsker padlerne fortsatt å være der. LBK er motstandere av dette fordi det er praktisk og sikkerhetsmessig uforenlig med brettseileraktivitetene, og dessuten i strid med intensjonen om å rydde opp på området.

Kajakkfasiliteter vil imidlertid være en del av høringsnotatet fra kommunen, slik at synspunkter på dette kan komme frem. Det er rikelig med tilbud til kajakkpadlere i området inkludert kajakkhotell på Oksenøya, mens vi brettseilere har Rolfstangen og Gjørmebukta som eneste arena for organisert aktivitet og utstyrsoppbevaring.

utsnittRB

 Illustrasjonen av område hvor vårt bygg er tegnet inn


Planutvalget i Bærum kommune sender forslag om 400 kvadratmeter klubbhus ut på høring, et sterkt signal om at LBK er ønsket på Rolfstangen som organisert idrettsforening også i fremtiden.

 


Finn kurs og aktiviteter! Klikk på dager med farge

man tir ons tor fre lør søn
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

LBK på Facebook

Antall besøkende