Torsdag 17. juni 2015 vedtok et enstemmig planutvalg i Bærum kommune å innstille overfor kommunestyret på at Gjørmebukta reguleres til idrettsanlegg for brettseiling.

Planutvalgets innstilling går nå til behandling i Formannskapet og Kommunestyret til høsten.

 

Positive forventninger

– Det enstemmige vedtaket viser tverrpolitisk enighet i planutvalget om reguleringsplanforslaget. Vi har nå positive forventninger til at den endelige beslutningen også vil gå i brett-idrettens favør, sier styreleder Cato Halsaa i Lysakerfjorden Brettseilerklubb (LBK).

Fra reguleringsarbeidet ble påbegynt, har planene dreiet seg om seilbrett, seiling, brygge for ferge og oljevern. Lysakerfjorden brettseilerklubben har målrettet jobbet for å utvikle området til et fremtidsrettet brettseileranlegg for barn og unge i alle aldre.

 

Voksende interesse

Interessen for brettseilingsidretten er bratt oppadstigende. Klubben har solid vekst i medlemsmassen og har i år måttet utvide antall brettseilerkurs for å kunne ta unna for interessen. Både på seniornivå og juniornivå har klubbens medlemmer gjort solide innstaser i internasjonale mesterskap.

 

Vedtaket

Utdrag av Planutvalgets vedtak i form av Reguleringsbestemmelser for Rolfsbukta Nord:

FELT I1 - IDRETTSANLEGG BRETTSEILING

Lagring av seilbrett med utstyr tillates. Lagring av andre typer farkoster eller parkering av motoriserte kjøretøy tillates ikke. Innenfor de byggegrenser og gesimshøyder som framgår av plankartet, kan det oppføres bygninger med til sammen maksimalt 400 m² BRA for lagring av seilbrett og tilhørende utstyr, garderober og toalett for klubben samt min. ett offentlig HC-toalett. Bygninger skal arkitektonisk harmonere med landskapet rundt. Eksisterende containere innenfor feltet skal fjernes før brukstillatelse for nytt bygg gis.

Inntil 3 mindre redningsbåter kan trekkes opp på stranden på område oGF2.

 

 


Finn kurs og aktiviteter! Klikk på dager med farge

man tir ons tor fre lør søn
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

LBK på Facebook

Antall besøkende