Her er et tidlig nummer av Lysakern, mens medlemsmagasinet fremdeles het medlemsinfo.
Legg spesielt merke til medlemskontingenten. For seniorer har den gått opp 50,- på 18 år. For juniorer har den gått ned med 50,-: brettplass har gått opp med kr. 100,-........ Ingen skal beskylde klubben for hard prispolitikk....

Les medlemsinfo nr. 1 - 1992 her.