Velg en side

Velkommen til årsmøte 07.02.2022

LBK avholder årsmøte 07.02.2022 også denne gangen på Teams. Innkalling og forslagsmal finner du her: Innkalling årsmøte LBK 2022 Forslagsskjema årsmøte LBK 2022 Saksliste og lenke til møtet legges ut i forkant av møtet på hjemmesiden samt sendes ut på medlemsmailen....