Velg en side

Kjære medlem – velkommen til feiring av en historisk dag for LBK

Enten du er ung eller eldre, raceboarder eller friseiler, nybegynner eller viderekommende – lørdag er en stor dag i LBKs historie!

LBK har holdt til i konteinere siden 1983, i det som Bærums ordfører i sin tid betegnet som «enkle forhold». 

Hvert eneste medlem har bidratt med blant annet årskontigenter som har gitt klubben anledning til å spare opp egenkapital i løpet av de siste 10 årene. Det offentlige setter stor på det LBK gjør for barn og unge i Bærum kommune, og dette har medført at klubben har fått over 7 millioner kroner fra tippemidler og Bærum kommune for å bygge et skikkelig klubbanlegg i Rolfsbukta. 

Nå står anlegget endelig ferdig. Vi har nærmest doblet antall brettplasser til ca 400, og vi har fått et skikkelig klubbhus med kiosk, garderober og det som et klubbhus trenger.


Lørdag førstkommende skal vi åpne LBKs nye «storstue», med blant annet varaordfører Udnes til stede.


Det vil være av stor betydning for LBK og seilsporten, at klubbens medlemmer legger turen til Rolfsbukta i minst én time fra kl.11.00 til 12.00 på lørdag. Sammen kan vi vise hvor viktig dette anlegget er for brettseilerne i Indre Oslofjord. Jo flere vi er, jo sterkere er budskapet!

Dersom du vil seile før eller etter selve åpningen, eller være med på Brettfestivalen med lek, moro eller regatta, så er du selvsagt hjertelig velkommen til det også. Men det aller viktigste for klubben er at du kommer lørdag formiddag til åpningen. Rigg opp et seil, ta deg en kakebit eller gjerne begge deler.

VI SEES LØRDAG!

Med vennlig hilsen Styret i LBK