Velg en side

Styret i LBK ønsker alle medlemmer velkommen til årsmøte og medlemsmøte.

 

Tidspunkt: 12.02.19 kl. 18.00-20.00

Sted: Hundsund Ungdomsskole, auditorium B.

Saksliste og saksdokumenter gjøres tilgjengelige her, og vil ikke deles ut i papirform.

Vel møtt!

 

DOKUMENTER:

Saksliste

Årsberetning

Resultatregnskap og forslag til budsjett 2019

Balanseregnskap

Noter til regnskap

Revisjonsberetning

Styrets forslag til medlemskontigent og brettplassavgift

Valgkomiteens innstilling

Styrets innstilling til ny valgkomité

Signert protokoll