Velg en side

Årsmøte den 8. februar 2021

VEL MØTT TIL ÅRSMØTE 

Årsmøte i LBK vil bli gjennomført på Teams den 8.2.2021 kl. 18.00-19.00.

For lenke til møtet, trykk HER 

Alternativt kan du lime inn følgende i din nettleser: https://teams.microsoft.com/_#/l/meetup-join/19:[email protected]v2/0?context=%7B%22Tid%22:%22457844f7-c935-451c-ae3b-061c833603d6%22,%22Oid%22:%22ddee8965-e641-466a-84fa-ba9d622b8fba%22%7D&launchAgent=internal_navigation

Eller denne: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YzRmZDY1NDktYjAxMy00OWRiLTkwMmUtZDkxNTUxMzFkNWZm%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22457844f7-c935-451c-ae3b-061c833603d6%22%2c%22Oid%22%3a%22ddee8965-e641-466a-84fa-ba9d622b8fba%22%7d

 

DOKUMENTER TIL ÅRSMØTET:

 

SIGNERT PROTOKOLL FRA ÅRSMØTET FINNES HER