Velg en side

Fra 20. juni er det nasjonale regler som gjelder for arrangementer i klubbens regi:

De nasjonale reglene i trinn 3 som gjelder fra i 20. juni, innebærer at barn og unge under 20 år kan bedrive organisert trening og arrangemet som normalt. Det gjelder uansett hva slags båttype du seiler i. Seilere fra kommuner med begrensninger må forholde seg til de reglene som det aktuelle tiltaksnivået i kommunen foreskriver.

For voksne er de nasjonale reglene noe strengere, men gir rom for organisert trening i som normalt og i unntak fra en meters avstand.

Voknse over 20 år kan delta som utøvere på idrettsarrangement eller konkurranse på innen regioner/kretser , både utendørs, uten krav om å holde 1 meter avstand..Utendørs er maksimalt deltagerantall pr. kohort 500.

Klubbhuset og garderobene vil fremdeles være stengt inntil videre.

For informasjon om Bærum kommunes regler for idrett og fritidsaktiviteter:

Norges seilforbund retningslinjer: