Velg en side

Som en del av igangkjøring av nytt klubbhus, er det også inngått en ny avtale med kommunen om kjøring og parkering for Rolfstangen. Med basis i denne har vi skrevet en instruks som vi ber alle medlemmer sette seg inn i: Kjøring og parkering til anlegget

Essensen i denne er at det i praksis er slutt på kjøring ned til stranden for å seile. Forventningen er at de fleste har brettene sine i klubbhuset og bruker det som utgangspunkt for seiling. Biler parkeres på den offentlige parkeringsplassen og man bærer med seg det en ikke har på lageret, f.eks våtdrakt eller ekstra seil. De som har utstyr hjemme og frakter brett frem og tilbake for å seile i bukta skal få skikkelige traller å trille utstyr ned og opp på. De vil være plassert ved bommen og kommer på plass i løpet av noen uker. Bommen vil forøvrig også bli flyttet lengre opp i veien av kommunen.

De gamle nøklene virker fortsatt frem til det blir satt opp ny bom, men det er viktig at disse ikke brukes i strid med den nye kjøreinstruksen. Når ny bom kommer vil kun et fåtall i klubben ha nøkkel, og en av disse vil måtte kontaktes for å få låst opp bommen.

Det er i praksis kun tre situasjoner som tillater kjøring nedenfor bommen

  1. Handicapkjøring
  2. Biler som kjører for å gjøre service og vedlikehold på anlegget
  3. Fellestransport av utstyr for organisert aktivitet utenfor anlegget

Vi håper for forståelse for dette, og ber alle sette seg godt inn i instruksen.

For å kunne dokumentere faktisk bruk overfor kommune og naboer, vil vi også loggføre all kjøring. Dette gjøres ved å sende en kort mail med grunn til passering til [email protected]. Frem til ny bom blir satt opp, er det viktig at også de som låser seg gjennom med gammel nøkkel for å kjøre i tråd med instruksen sender en slik mail.