Velg en side

Kjøring og parkering til anlegget

INSTRUKS FOR KJØRING TIL ANLEGG
 
1. LBK og Bærum Kommune har undertegnet en avtale om kjøring og parkering for Rolfsbukta, gyldig fra 1. juni 2018. Denne instruksen er vår implementasjon av denne avtalen. Instruksen i seg selv har ingen juridisk status ift. til Kommunen.
 
2. Reguleringsplanen for området legger sterke begrensninger på parkering og kjøring: «parkering av motoriserte kjøretøy tillates ikke» og «motorisert ferdsel er ikke tillatt, med unntak av kjøring for drift og vedlikehold av anleggene.» Den inngåtte avtalen reflekterer dette i mere detalj. Med motorisert ferdsel menes ferdsel med alle typer motoriserte kjøretøy, inkludert el-biler, MC, moped osv.
 
3. Parkering skal gjøre ved Parkeringsplassen på toppen av Rolfstangveien. Parkering ved brettseileranlegget er kun tillatt for drift og vedlikehold av anlegget, samt hc kjøring til/fra anlegget.
 
4. Kjøring til anlegget er kun tillatt for drift og vedlikehold, inkludert kjøring i forbindelse med felles transport av flere brett/idrettsutstyr for organisert aktivitet annet sted.
 
5. Med unntak av transport som nevnt i pkt 4, skal transport av brett foregå uten bruk av bil. Ved den nye bommen er det satt av en egen plass til traller til dette bruk. Etter endt bruk av en tralle, skal den returneres til oppstillingsplassen og låses. Kode til trallelåsene fås ved henvendelse til daglig leder, styret eller trenerene.
 
6. For transport med utgangspunkt i pkt 4, avtales dette på forhånd. Det vil være en egen liste på klubbens webside med hvem som til enhver tid er tilgjengelig for å avtale åpning av bom.
 
7. All bompassering skal loggføres ved å sende en mail til [email protected], hvor en kort beskriver hvorfor det kjøres.
 
8. Sikkerheten er ivaretatt ved at ambulanser, redningsbiler og brannbiler i Bærum har systemnøkkel til bommen.
 
Styret i LBK, 1. juni 2018