Velg en side

Sikkerhetsinstruks for Arrangementer

Formål

Bidra til trygge arrangementer og regattaer i LBK regi.

Ansvar

 • Regattasjefen koordinerer sikkerhetsarbeidet.  Vedkommende skal sørge for at alle mannskaper er orientert om sikkerhet innen sine oppgaver.
 • Det skal oppnevnes en sikkerhetsansvarlig på land og en for sjø.  Sikkerhetsansvarlige skal lede øvrige ressurser ved en hendelse.

Sikkerhet

 • Banelegging og prosedyrer skal tilpasses lokale forhold, skips- og fergetrafikk etc.
 • Politiet skal ha forhåndsvarsel om større arrangementer (se håndbok)
 • Førere av følgebåter skal ha nødvendig kompetanse, opplæring og briefing om oppgavene
 • Sikkerhetsansvarlig sjø dirigerer følgebåter etter behov, f.eks å avskjære uvettig båttrafikk eller undersøke mulige hendelser.

Hendelser og varsling

 • Regattasjef skal varsles om alle hendelser som involverer deltagere.
 • Regattaen skal avbrytes om nødvendig for å sikre liv og helse.
 • Ved en hendelse på sjøen skal nødvendige ressurser avses til hendelsen er avklart f.eks ved at skadd(e) person(er) er bragt til land.
 • Landansvarlig skal varsles om personer som har behov for assistanse på land.  Landansvarlig skal registrere navn og telefonnr på person og helst pårørendeinformasjon.
 • Landansvarlig skal varsle eksterne ressurser (politi, lege, drosje e.l).
 • Ved personskader som involverer andre enn deltageren skal politi varsles.
 • Varslingsinstruks / «Brettvett på Rolfstangen» skal være oppslått på tavlen før start.
 • Etter en hendelse skal regattasjef sørge for en kort rapport med eventuelle forslag til forbedring av rutiner og sikkerhet til styret.