Velg en side

Sikkerhetsinstruks for Rolfsbukta

Formål, virkeområde

Bidra til trygge aktiviteter på land i Rolfsbukta i LBK-regi, f.eks. dugnad, vedlikeholdarbeid etc. Alle som utfører noe i Rolfsbukta skal følge instruksen.

Når uhellet er ute

  1. Redd liv
  2. Bring situasjonen under kontroll
  3. Skaff nødvendig hjelp

Legevakt: 06780
Akutt legehjelp (sykehus): 113
Brannvesen (brann og akutt forurensning): 110
Politi og redningssentral: 112
Redningsskøyta (Lysaker): 916 79 639
Taxi: 06710/08000/08294

Adressene til anlegget: Rolfstangveien 29 (ehlt i enden, forbi bommen)

Posisjon til anlegget: Nord: 50 grader 53 min 30,2 sek. Øst: 10 grader 38 min 4,0 sek

Sikkerhet

Det skal benyttes egnet verneutstyr og egnet utstyr til alt arbeid.

Tyngre arbeid og arbeid i høyden skal allitd utføres av minst to personer

Arbeid på vei og arbeid fra båt og nær vann skal alltid utføres av minst to personer

Elektriske installasjoner, rørinstallasjoner og bygging av større konstruksjoner skal alltid utføres af fagfolk.

Hendelser og varsling

Ved en hendelse eller en nesten-hendelse skal anleggsansvarlig varsles. Anleggsansvarlig skal sørge for en kort rapport med eventuelle forslag til forbedring av rutiner og sikkerhet til styret.

Anleggsansvarlig er Erik Kvernberg.