Velg en side

Sikkerhetsinstruks for Torsdagsregatta

Formål

Bidra til trygge torsdagsregattaer innenfor en ramme der regattasjefen er alene om arrangementet og har begrenset kapasitet til å handle.

Ansvar

 • Regattasjefen koordinerer sikkerhetsarbeidet.
 • Varslingsinstruks / «Brettvett på Rolfstangen» skal være oppslått på tavlen før start.
 • Alle sjøfarende har plikt til å bistå i nødstilfelle – også regattaseilere.

Sikkerhet

 • All deltagelse i torsdagsregattaer skjer på eget ansvar.
 • Banelegging skal om mulig tilpasses lokale forhold, skipstrafikk etc.
 • Regattasjef skal undersøke tilgjengelighet av følgebåt med godkjent båtfører og skal opplyse under hver briefing hvorvidt det er følgebåt tilgjengelig eller ikke.  Regattasjef skal raskt kunne kontakte båtfører på telefon e.l. ved behov.
 • Deltagere skal registrere seg på startliste før første start og alltid gi beskjed til regattasjef i tilfelle man bryter seilasen eller ikke starter i påfølgende seilaser.  Grove eller gjentagende brudd på denne bestemmelsen kan føre til diskvalifikasjon eller startnekt i en periode. (beslutning?)
 • Regattasjef skal registrere at alle deltagere har gått i mål eller har meldt brutt seilas.  Alle deltagere skal gjøres rede for før neste start.

Hendelser og varsling

 • Regattasjef skal varsles om alle hendelser som involverer deltagere.
 • I tilfelle hendelse eller mulig hendelse skal regattasjef hvis mulig utpeke en person som skal ha som eneste oppgave å holde øye med hendelsen.
 • Regattaen skal avbrytes om nødvendig for å sikre liv og helse.
 • Regattasjef skal varsle eksterne ressurser (politi, lege, drosje, RS e.l).
 • Ved personskader som involverer andre enn deltageren skal politi varsles.
 • Etter en hendelse skal regattasjef sørge for en kort rapport med eventuelle forslag til forbedring av rutiner og sikkerhet til styret.