Velg en side

Sikkerhetsinstruks for Trening og Kurs

Formål

Bidra til trygg avvikling av trening og instruksjon i LBK regi.

Ansvar

 • Hovedtrener/instruktør på stedet har ansvaret for sikkerheten.  Vedkommende skal sørge for at alle deltagere gis informasjon og opplæring i sikkerhet tilpasset aktiviteten.
 • Hovedtrener skal orientere hjelpetrenere og følgere om sikkerhet.
 • Hovedtrener har ansvar for at det ikke er flere seilere på vannet enn tilgjengelig mannskap kan holde oversikt over på en sikker måte.
 • Alle deltagere skal vite at de deltar på eget ansvar
 • Alle deltagere skal ha innføring i «Brettvett på Rolfstangen»

Sikkerhet

 • Det skal føres logg over deltagere og hvem som til en hver tid er på vannet.  Unntak kan gjøres for erfarne seilere.*
 • Nybegynnere skal ikke ut på vannet når det blåser frisk bris eller mer de dagene det er båtregatta i vårt område.
 • Det skal fortløpende vurderes om det er behov for å være en person på land som holder øye med og varlser om deltagere som får problemer.*
 • Område for aktiviteten skal avgrenses og deltagerne orienteres.  Deltagere utenfor området skal hentes tilbake.*
 • Deltagerne skal gis instruksjon om hvordan forholde seg ved bruk av båt til å flytte brett/deltager.*
 • Førere av følgebåter skal ha nødvendig kompetanse, opplæring og orientering om oppgavene.

*Unntak kan gjøres for erfarne deltagere.

Hendelser

 • Hovedtrener skal varsle eksterne ressurser (politi, lege, drosje e.l) etter behov.
 • Ved personskader som involverer andre enn deltageren skal politi varsles.
 • Varslingsinstruks / «Brettvett på Rolfstangen» skal være oppslått på tavlen før start.
 • Etter en hendelse skal hovedtrener sørge for en kort rapport med eventuelle forslag til forbedring av rutiner og sikkerhet til styret.