Velg en side

Ulykkesforsikring for våre medlemmer

Klubben betaler direkte eller indirekte for to forsikringer:

Alle klubbens medlemmer er dekket av LBKs ulykkesforsikring i If. Dette er såkalt Kollektiv Ulykke Standard. Forsikringssum ved invaliditet er kr 300 000, forsikringssum ved død er kr 50 000. Forsikringen gjelder «under organisert idrettsutøvelse av den idrett som forsikringsavtalen omfatter, samt treningsøvelser som naturlig hører sammen med denne».
For mer informasjon, kontakt oss på [email protected]

Våre yngste medlemmer, dvs. til den dato de fyller 13 år, er også dekket av NIFs Barneidrettsforsikring. Forsikringssum ved invaliditet er kr 300 000 forsikringssum ved død er kr 50 000. Denne forsikringen dekker også behandling, inkludert behandling av tannskade. Noter at all bestilling av behandling som ikke er akutt, må gå gjennom Idrettens Skadetelefon. Mer om denne forsikringen her>>

I tillegg har de av våre medlemmer med NSF seil-lisens ulykkesforsikring gjennom lisensen.  (Dette er stort sett medlemmer som konkurrerer på høyere nivå enn torsdagsregattaer.) Forsikringssum ved invaliditet er kr 150 000 og kr 500 000 ved invaliditet, for henholdsvis standard lisens og utvidet lisens. Forsikringssum ved dør er kr 150 000 for samboer / ektefeller + kr 20 000 for hvert barn under 20 år. Denne forsikringen dekker også ulike typer behandling. Mer om denne forsikringen her >>

NIF, NSF og Klubben gjør løpende en vurdering av forsikringsbehov, og de forsikringmessige arrangementene beskrevet over kan endres uten varsel. Det eksisterer også andre forsikringsmessige arrangementer som kan være relevante for våre medlemmer, inkludert ansvarsforsikring. For mer informasjon, kontakt oss på [email protected]