Velg en side

Seilingsbestemmelser 2023

«Gjørmesladder» (på Facebook) er chattestedet for klubben , og her vil også info om regattaseiling og regattatrening komme.

Les seilingsbestemmelsene før regattasesongen, så unngår du kanskje problemer:

Regler merket med * er nye i 2023-sesongen.

* Fra sesongen 2023 forandrer vi regattadag fra torsdag til ONSDAG!

1. Regler:
Du kan seile i 3 brettklasser: Raceboard, Fun og Foil.
Raceboard: Er en klasse for kjølbrett med maks lengde 389 cm, minimum lengde 273 cm. Maks bredde 100 cm. (Fullstendige måleregler på international raceboard class hjemmeside).
Raceboard kan derfor seiles av de fleste kjølbrett, f.eks. Bic, Kona, RS:X, Mistral, Starboard, Exocet etc.
Seilstørrelse i 2 klasser: Maks. 7,8 kvm og maks. 9,5 kvm. (Egen dameklasse på 8,5m kan etableres hvis flere ber om det)
Du velger seilstørrelseklasse for hele sesongen, men kan bytte en gang, og må da starte poengmessig på nytt i den nye klassen. Opptjent poeng i tidligere seilstørrelseklasse noteres.
Ved havari under en regatta kan du bytte brett til et annet raceboard brett.

Fun: En åpen klasse hvor du kan seile med hva du vil, og fri seilstørrelse »just for fun»!
Klassen kan seiles som en intro til Raceboard, eller for bruk av småbrett når det blåser mye. Du kan delta med seilnummer hvis du vil på resultatlisten, eller du kan seile uten nummer, men da vil du ikke bli notert.

Foil: Dette er også en åpen klasse hvor du kan seile med hva du vil. Hvis du vil bli notert ved kryssing av mållinjen, må du ha nummer i seilet ditt.

Du kan delta i alle brettklasser. Gi beskjed til regattaansvarlig hvis du skifter brettklasse for gjeldende regatta, og vil noteres.

Angående seilnummer:
Hvis du bare skal seile regattaer arrangert av LBK, kan du få et klubbnummer LYS ….. av Knut Løken. Det koster ingenting.
Deltaker uten nummer i seilet, vil ikke bli notert.

Det seiles etter forenklet regelverk:

Følgende forseelser straffes med 360 graders vending etter praiing og beskjed om 360 graders vending:

1. Påkjørsel bakfra.
2. Innhentende brett har vikeplikt til mast på tvers.
3. Lo brett viker for le brett.
4. Brett med babord vind viker for brett med styrbord vind.
MERK: 360 graders vending skal tas så snart som mulig etter praing.
Vedkommende har vikeplikt for alle andre brett.

Andre regler:

1. Den som etter målgang sjenerer en konkurrent ved å seile på
mållinjen, eller krysser mållinjen for annen gang kan bli diskvalifisert.
2. Lett og uungåelig berøring tillates.
3. Det må være minimum tre deltakere totalt for at regatta skal
arrangeres. Disse behøver ikke være fra samme klasse. Er begge klasser (Raceboard 7,8 og 9,5) representert, vil også den som eventuelt er alene i sin klasse bli notert på vanlig måte.
Poengberegning:
Er det 10 eller færre deltakere til start får 1. mann 10 poeng, 2. mann 9 poeng, 3. mann 8. poeng osv. Er det f. eks. 13 startende vil 1. mann få 13 poeng, 2. mann 12 poeng, osv.
Deltakelse i KM gir dobbelt poeng i Lysakercup.
* Hvis man arrangerer seilaser utenfor Lysakerfjorden, i regi av LBK, skal poengene man oppnår der, telle med i Lysakercupen.

VEST ER PÅBUDT.

2. Registrering:
Alle må ha godkjent identifikasjon i seilet hvis de ønsker å bli notert ved målgang.
Enhver er selv ansvarlig for eventuell ansvarsforsikring. Sikkerhetsbestemmelsene i NBKs brettseilerbok gjelder. LBK har som arrangør intet ansvar for deltakere eller deres utstyr.

3. Beskjeder:
Beskjeder blir gitt muntlig ved behov. Varsel blir gitt med lydsignal, og deltakerne har selv ansvar for å være tilstede.

4. Startprosedyre:

2-3 min. før startprosedyre igangsettes, blåses flere korte støt: «Alle deltakere på vannet».
3 min. til start: Lydsignal og RØDT FLAGG i været.
1 min. til start: Lydsignal og RØDT FLAGG ned, GULT FLAGG i været.
Start: Lydsignal og GULT FLAGG ned.

Det varsles når det er 30 sek. igjen til start. De siste 10 sek. telles ned.

Tyvstart, individuell tilbakekalling:
GULT FLAGG heves og det gis ett lydsignal. I den grad det er mulig, varsles deltaker med ropert. Flagget senkes når korrekt omstart er foretatt av alle det gjelder,  eller etter 4 minutter.
OBS! Den som må ta omstart har vikeplikt for alle andre brett, uansett.

Tyvstart, omstart, alle tilbakekalles:
RØDT FLAGG heves og det gis to lydsignaler. Dette gjøres også dersom startprosedyren avbrytes. Ny startprosedyre.

* Som deltaker i Lysakercup har du ansvar for e n regattadag. I løpet av en sesong, kan du stryke max 7 regattaer, deriblant den regattaen hvor du selv har ansvar. Hvis du skulle ønske å seile den dagen, har du ansvar for å skaffe en vikar.

5. Annullering, vindgrense, avkortning:
* Nedre vindgrense for start er 2 m/sek, og vindgrensen må vare i minst 5 minutter for at det skal startes.
Hvis man har startet, skal seilasen fullføres, selv om vinden minker til under 2 m/sek.
Dersom vinden blir for sterk, kan regattasjef eller den som får oppgaven, avbryte seilasen dersom 50% av deltakerne ikke har gått over mål.

En seilas kan også avkortes:
Avkortning varsles med GULT FLAGG/ flere lydsignaler/beskjed over ropert.
Annullering varsles med RØDT FLAGG/ flere lydsignaler/ beskjed over ropert.

6. Protester:
Protest varsles muntlig til det andre brettet hvis mulig, og regattasjefen varsles snarest. Dersom arrangøren ber om det, leveres protesten skriftlig innen 30 minutter etter at siste brett har fullført dagens siste seilas. De involverte, og eventuelle vitner, må holde seg tilgjengelige for juryen. Hvis ikke, tas avgjørelsen på grunnlag av de informasjoner som foreligger.

7. Antall seilaser:
Maks 4 seilaser pr. dag.  Ved 4 seilaser kan 1 strykes.

8. Hvis du bryter
Den som avbryter en seilas må umiddelbart etter å ha kommet i land varsle regattasjef, slik at det ikke blir igangsatt en redningsaksjon!

9. Badebøyer:
Den som seiler innenfor badebøyene blir diskvalifisert fra gjeldende seilas.

10. Premiering:
Ved større arrangementer, f. eks. KM, premieres 1/3 over all i 7,8 og 9,5 kvm-klassen. Dette gjelder for både damer og herrer. Deltakere i Lysaker Cup premieres på Raceboardfesten i klubbhuset. Personer som ikke møter opp, må ha gitt beskjed for å kunne motta premie.