Velg en side

Vilkår og personvern

Personvern, diskresjon og behandling av personopplysninger

Når du bestiller et kurs eller registrerer deg som medlem hos Lysakerfjorden Brettseilerklubb («LBK»), oppgir du dine personopplysninger. I forbindelse med bestillingen og/eller registreringen godkjenner du at vi lagrer og bruker disse opplysningene for å fullbyrde våre forpliktelser overfor deg. Vi dokumenterer også kommunikasjonen vi har med deg for å kunne tilby deg den servicen du forventer deg av oss.

LBK gir ikke dine personopplysninger til tredje part. I følge lov om personopplysninger har du krav på å få den informasjonen som vi har registrert om deg. Hvis informasjonen er feilaktig, ufullstendig eller irrelevant, kan du kreve at informasjonen rettes eller fjernes. Kontakt da i tilfelle oss på adressen nederst på siden.

Publisering av bilder og video

LBK forholder seg til NIFs retningslinjer når det gjelder bilder og video, se https://www.idrettsforbundet.no/tema/retningslinjer/retningslinjer-for-publisering-av-bilder-og-film-av-barn/.

Disse sier spesielt:

  1. Før bildet eller film publiseres skal det være innhentet samtykke fra alle på bildet, og fra deres foresatte dersom barna er under 15 år.
  2. Ved innhenting av samtykke til å publisere bilder og film bør samtykkeskjema brukes. Det er kun et aktivt samtykke som kan gi grunnlag for å publisere bilder og film.
  3. Dersom et barn ikke ønsker at bilder eller film skal publiseres skal dette overstyre foreldrenes ønske om publisering.
  4. Vær bevisst i hvilke situasjoner det tas bilder eller film. Ta aldri bilder av nakne personer og vær varsom med å ta bilder av lettkledde barn. Vis måtehold ved bruk av fullt navn på barn.
  5. Det skal alltid samtykkes særskilt for hvert enkelt bilde eller film som skal benyttes til medier.
  6. Et samtykke kreves også ved publisering av bilder og film i lukkede grupper på nett, som for eksempel Facebook, eller andre nettsteder som er passordbeskyttet.
  7. Dersom et samtykke trekkes tilbake, må publiserte bilder og film slettes.

Cookies

LBK bruker teknologi (Cookies) som husker deg mellom besøk på våre sider for å hjelpe våre brukere til å gjennomføre sine handler. F.eks. har du lagt et produkt i handlekurven, vil nettleseren din huske dette 14 dager fremover i tid. Og har du registrert en personlig handlekonto, vil vi huske deg fra gang til gang ved hyppig besøk. Vi bruker også Cookies for å hente også ut anonymisert besøksstatistikk. Denne informasjonen kan ikke brukes til å identifisere deg. Du kan velge å blokkere Cookies i nettleseren din.

LBK bruker også en tjeneste fra Google Analytics for å anonymt generere statistikk og besøkstall for våre nettsider. Dette muliggjør at Google kan følge med på dine bevegelser på våre nettsider. Ønsker du ikke at Google skal gjøre dette, kan du blokkere for dette i din nettleser.

Ansvar

All deltagelse på kurs og trening i LBK regi skjer på eget ansvar. LBK tar ikke ansvar for slitasje eller skader på deltagernes utstyr. Ved bruk av LBK utstyr vil slitasje/skade på LBKs utstyr som skyldes normal trenings-/kursaktivitet dekkes av LBK, men LBK forbeholder seg retten til å kreve erstatning for uaktsom bruk av klubbens utstyr.

Forsikringer

Medlemmer i Klubben er dekket av følgende ulykkesforsikringer:

  • Ifs klubbforsikring, se https://www.if.no/bedrift/forsikring-for-bedrifter/riktig-forsikret/klubbforsikring
  • For barn til den dato de fyller 13 år, NIFs barneidrettsforsikring, se https://www.idrettsforbundet.no/contentassets/523775fea45643acbebf252378e89fcf/barneidrettsforsikring_forsikringsbevis_vilkaar2017.pdf
  • For de medlemmer som betaler lisens, forsikring som del av seillisensen, se https://seiling.klubb.nif.no/sider/lisens.aspx

Ta kontakt med Daglig Leder dersom du ønsker mer informasjon om disse forsikringene.

Klubben har ingen forsikring som dekker tap av eller skade på medlemmenes eget utstyr. Avhengig av vilkår egen hjemforsikring, kan slik tap eller skade dekkes av slik hjemforsikring.

Kontakt oss

Styrets Leder: Carl Jacob Sommerfelt, carl.jacob.sommerfelt[at]oracle.com
Daglig Leder: Grim Gjønnes, grimg[at]crispideas.com

Postadresse:
Lysakerfjorden Brettseilerklubb
Postboks 32
1324 Lysaker

Besøksadresse:
Rolfstangen
1367 Snarøya
Tlf 934 01 002
[email protected]