Velg en side

LBK avholder årsmøte 07.02.2022 også denne gangen på Teams.

Innkalling og forslagsmal finner du her: Innkalling årsmøte LBK 2022 Forslagsskjema årsmøte LBK 2022

Saksliste og lenke til møtet legges ut i forkant av møtet på hjemmesiden samt sendes ut på medlemsmailen.

Vel møtt!