Velg en side

TID: TIRSDAG 13.02.2018, KL. 18.00

STED: Hundsund skole, Snarøya, Auditorium B

DAGSORDEN: 

 1. Godkjenning av innkalling, dagsorden og telling av stemmeberettigede
 1. Valg av ordstyrer og to referenter
 1. Gjennomgang og godkjenning av styrets årsberetning
 1. Gjennomgang og godkjenning av regnskap
 1. Forslag til aktiviteter i 2018
 1. Status nytt klubbanlegg
 1. Godkjenning av budsjett og medlemskontingent for 2018
 1. Behandling av innkomne forslag
 1. Terminlisten 2018: Regattaer, dugnader osv
 1. Eventuelt
 1. Valg av nytt styre, valgkomité og revisorer
 1. Premieutdeling for torsdagsregatta 2017

Forslag til saker som ønskes behandlet skal sendes styret v/ lindabay9(at)gmail.com senest 30. januar.

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter sendes medlemmene per e-post 6. februar.