Velg en side

HVA SKJER MED UTSTYRET DITT NÅ – DERSOM DET IKKE ER

HENTET ELLER PLASSERT PÅ NY TILDELT LAGRINGSPLASS?

Denne ukens dugnader og innsats har ført til at de gamle containerne er tømt, og noen av de er allerede fjernet. Mye utstyr er flyttet inn i det nye lageret.
Det står noe igjen og dette skal vi sammen få orden på, men da trenger vi alles hjelp!
Styret avholder dugnad tirsdag 26.6 1630-1930. Da er det mulig for de som enda ikke har helt kontroll på alt, å ta en ekstra sjekk.
Ta med informasjon om nummer på din gamle og nye plass, så er det fort gjort å få kontroll.
Utstyret som i dag ikke er plassert inn i nytt lager er lagret på følgende måter:

1. På plenen opp mot boligblokken under presenning.

Her ligger det utstyr som både er merket og ikke har noen form for merking. Tirsdag skal alt dette være borte. Vi vil da vurdere hva som skal lagres, evt kan brukes som klubbutstyr eller om det kommer i kategorien beskrevet i pkt 2 under.

2. Mot fjellet bak containerne.

Rundt og oppå containere har det ligget stort sett umerket og tildels tilårskomment utstyr av ymse slag. Dette er lagt mot fjellet bak der containere var plassert. Medlemmer som har utstyr der bes om å plassere dette på ny tildelt plass eller ta dette med hjem innen søndag 1. juli. Etter denne dato vil LBK sørge for at dette kjøres bort til avfallsmottak.
VIKTIG! FINNER SKAL AV VED LAGRING! 
Det vil komme regler for lagring når vi har alt på plass, men dette gjelder med umiddelbar virkning.
Finnene kan fort skade andres utstyr ved henting/plassering av utstyr, selv om finnen er plassert innenfor tildelt brettplass. Hvert ustyr har hver sin finnestørrelse, og alle må etablere rutine på å fjerne finne ved lagring av utstyr.
Har du ikke bestilt plass vil det ila kort tid være flere tilgjengelige plasser – men da må dette bestilles gjennom [email protected] .
NB! Er det ønskelig å plassere utstyr i nytt lager utenfor tirsdagens dugnad, er det viktig å huske at det nye lageret inntil videre ikke er tilgjengelig før etter kl.17. Dette må overholdes og trafikk før den tid aksepteres ikke av entreprenøren av sikkerhetsmessige årsaker.
Takk for ditt bidrag til å få orden i bukta.
Mvh.
Styret i LBK